Wywoływanie porodu jest zazwyczaj ustalane 13 dni po planowanym terminie porodu. Lekarz może zadecydować o wcześniejszym terminie wywoływania porodu wyłącznie ze względów medycznych.

Prosimy o kontakt telefoniczny z Oddziałem Porodowym (ang. Labour Ward) pod nr telefonu  01935 384 350 i rozmowę z koordynatorem ds. położnictwa (ang. Maternity Coordinator) o godz. 9:00 w dniu planowanego wywoływania porodu.

 

Dlaczego zaoferowano mi wywoływanie porodu?

U większości kobiet poród rozpoczyna się spontanicznie pomiędzy 37. a 42. tygodniem ciąży. Wywoływanie porodu to interwencja, która zwiększa ryzyko powikłań i konieczności przeprowadzenia cesarskiego cięcia. Wywoływanie porodu oferujemy kobietom, u których poród nie rozpoczął się po 40. tygodniach i 13 dniach.

Brak jest przekonywujących dowodów, które potwierdzałyby, że wydłużony okres ciąży zagraża życiu i zdrowiu matki lub dziecka. Niektóre ciąże mogą być bardziej zagrożone od innych, jednak w chwili obecnej nie ma możliwości zbadania i wskazania, które z nich są bardziej zagrożone. W związku z tym wszystkie szpitale oferują wywoływanie porodu w okresie 40+14. W tym szpitalu wywoływanie porodu oferowane jest w terminie 40+13.

Lekarz prowadzący może podjąć decyzję o wcześniejszym terminie indukcji porodu, jeśli stwierdzi, że może to być korzystne ze względu na stan zdrowia matki i jej dziecka. Takie sytuacje dotyczą na przykład kobiet z cukrzycą lub ze stanem przedrzucawkowym lub jeśli istnieją obawy o rozwój dziecka.

 

Jakie kroki należy podjąć po ustaleniu daty?

Położna lub lekarz ustali zalecaną datę wywoływania porodu. O godz. 9:00 w dniu planowanej indukcji porodu, prosimy o kontakt telefoniczny z Oddziałem Porodowym (ang. Labour Ward) w celu ustalenia godziny przyjęcia do szpitala.

 

Co zrobić, jeśli na Oddziale Położniczym (ang. Maternity Unit) nie będzie wolnych miejsc?

Zdarza się, że na Oddział Położniczy przyjęto bardzo wiele pacjentek i wywołanie porodu w zaplanowanym terminie może się nie odbyć ze względów bezpieczeństwa. W rezultacie zaplanowana interwencja może zostać opóźniona o kilka godzin bądź też o jeden dzień lub kilka dni.

Chociaż rozumiemy, że taka sytuacja może być frustrująca, prosimy pamiętać, że termin indukcji porodu przekładamy wyłącznie ze względu na bezpieczeństwo matki i dziecka. W przypadku opóźnienia matka może zostać poproszona o przybycie do szpitala w celu monitorowania bicia serca dziecka.

 

Jak długo może trwać wywoływanie porodu?

Czas trwania wywoływania porodu to kwestia indywidualna i zależy od przygotowania organizmu pacjentki na poród oraz reakcji jej organizmu na wybraną metodę indukcji porodu. Czasami wymaga się, aby pacjentka odpoczęła pomiędzy zastosowaniem różnych metod indukcji porodu, co wiąże się z dłuższą hospitalizacją. Prosimy więc przynieść do szpitala rzeczy osobiste, które umilą spędzanie czasu w szpitalu. Nasz szpital oferuje dostęp do darmowej sieci Wi-Fi, można więc przynieść ze sobą laptop lub tablet.

Wywoływanie porodów o niskim stopniu ryzyka odbywa się na oddziale Freya Ward, a porody o wysokim stopniu ryzyka na oddziale Labour Ward. Partnerzy pacjentek lub inne osoby towarzyszące mogą pozostać wraz z pacjentką podczas wywoływania porodu oraz podczas samego porodu i narodzin dziecka.

W jaki sposób wywoływany jest poród?

Istnieje kilka metod wywoływania porodu. Pacjentce zostanie zaoferowana metoda dobrana do jej indywidualnej sytuacji.

 

Masaż szyjki macicy

Masaż szyjki macicy może zwiększyć prawdopodobieństwo rozpoczęcia naturalnego porodu w ciągu 48 godzin od zastosowania tej metody.

Masaż szyjki macicy jest oferowany w 41. tygodniu oraz po upływie 10 dni od planowanego terminu porodu (ciąży donoszonej). Procedura polega na przeprowadzeniu przez położną lub lekarza badania pochwy i umieszczeniu palca w szyjce macicy i wykonywaniu rozległych okrężnych ruchów przez około 60 sekund, które mają na celu oddzielenie pęcherza płodowego od ścian macicy. Zabieg może być dość nieprzyjemny, mogą wystąpić upławy krwi i śluzu oraz późniejszy ból podobny do bólu podczas miesiączki.

Nie zwiększy to ryzyka wystąpienia zakażenia, pod warunkiem, że pęcherz płodowy zostanie nienaruszony. Jeśli zaistnieje podejrzenie, że pęcherz płodowy pękł, prosimy powiadomić o tym położną lub lekarza.

 

Stosowanie prostaglandyn

Prostaglandyny to leki, które pomagają w indukcji porodu poprzez pobudzanie szyjki macicy, jej zmiękczenia i skrócenia (przyspieszają dojrzewanie szyjki macicy). Prostaglandyny mogą zostać podane w postaci żelu lub krążka macicznego. Leki podawane są w szpitalu. Lekarz prowadzący wybierze najbardziej odpowiednią z metod w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentki.

Krążek maciczny umieszczany jest w górnej części pochwy i pozostaje na miejscu przez maksymalnie 24 godziny do czasu pojawienia się skurczów. Krążek maciczny zawiera wyższą dawkę leku niż żel, jednakże substancja czynna uwalniana jest wolniej przez dłuższy czas. Żel można wprowadzać co sześć godzin. Maksymalnie można zastosować cztery dawki.

Przed podaniem prostaglandyn położna będzie monitorowała bicie serca dziecka za pomocą monitora płodu przez 30 minut, a następnie dziecko będzie monitorowane przez kolejne 30 do 60 minut po podaniu prostaglandyn.

Nie ma dowodów potwierdzających, że wymuszona akcja porodowa jest bardziej bolesna niż poród rozpoczęty naturalnie. Prostaglandyny mogą jednak powodować ból w pochwie oraz bolesne skurcze macicy, które nie są skurczami porodowymi. Pacjentki mogą w tym czasie przyjmować środki przeciwbólowe.

Bardzo rzadko zdarza się, że prostaglandyny powodują zbyt silne skurcze macicy, które mogłyby wpływać na bicie serca dziecka. W takim przypadku prostaglandynę można usunąć i podać inne leki powodujące rozluźnienie macicy.

 

Amniotomia (ARM)

Jeśli wody płodowe jeszcze nie odeszły, można zalecić przeprowadzenie zabiegu zwanego amniotomią (ARM), który polega na przeprowadzeniu badania pochwy i delikatnym nakłuciu pęcherza płodowego za pomocą cienkiego amniotomu w celu uwolnienia wód płodowych.

 

Stosowanie oksytocyny (Syntocinon)

Syntocinon to lek podawany w szpitalu na oddziale Labour Ward po rozwarciu szyjki macicy i odejściu wód płodowych. Lek wprowadza się do krwiobiegu poprzez kroplówkę do żyły naramiennej. Mechanizm działania leku polega na zapoczątkowaniu i wzmacnianiu skurczów. Wymagana dawka dobierana jest indywidualnie w celu zapewnienia regularności występowania skurczy.

Podczas podawania leku Syntocinon dziecko będzie stale monitorowane. W związku z tym matka będzie miała ograniczoną zdolność poruszania się. Personel szpitalny postara się zapewnić pacjentce komfortową pozycję, która wspomagałaby postęp akcji porodowej. Jeśli do indukcji porodu zalecono zastosowanie leku Syntocinon, pacjentka nie będzie mogła skorzystać z porodu w basenie porodowym.

W rzadkich przypadkach zdarza się, że oksytocyna powoduje zbyt silne skurcze macicy, które mogą wpływać na bicie serca dziecka. W takim przypadku (pacjentka może zostać poproszona o położenie się na boku) dawka oksytocyny zostanie zmniejszona lub jej podawanie zostanie całkowicie wstrzymane w celu zmniejszenia skurczy. Pacjentce może również zostać podany inny lek, który będzie zapobiegał działaniu leku Syntocinon i przyczyni się do rozluźnienia macicy.

Lekarz prowadzący lub położna szczegółowo wyjaśnią i omówią tę opcje z pacjentką przed podjęciem jakichkolwiek działań.

 

Czy można nie wyrazić zgody na indukcję porodu?

Jeśli pacjentka nie będzie życzyła sobie wywoływania porodu, będzie mogła omówić swoje opcje porodu z położną lub lekarzem prowadzącym. Proponujemy wtedy monitorowanie serca dziecka od 42. tygodnia ciąży i przeprowadzanie badań USG w celu kontroli rozwoju dziecka i objętości wód płodowych. Pacjentka może zmienić zdanie w dowolnym momencie.

Ref: 14-17-114 POLISH – Membrane Sweep and Induction
Review: 09/19